1. محمود شور , زکیه شریعتمداری , پرویز رضوانی مقدم , علی تهرانی فر , احمد احمدیان , مطالعه برخی شاخص های رشد زعفران (Crocus sativus L.) تحت تأثیر مصرف کودهای آلی , زراعت و فناوری زعفران , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰, صفحه ۲۵-۳۲
 2. مسلم صالحی , محمود شور , علی تهرانی فر , لیلا سمیعی , ارزیابی تیمارهای مختلف بر بهبود جوانه زنی بذر زنبق نمکزار , تولیدات گیاهی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶, صفحه ۱۲۵-۱۳۴
 3. سجاد علی پور , علی تهرانی فر , محمود شور , لیلا سمیعی , همایون فرهمند , نقش چینه سرمایی و پیش تیمار با آرژینین و جیبرلیک اسید روی ویژگی‌های جوانه‌زنی گیاه بومی لاله واژگون گرگانی , علوم و فناوری بذر ایران , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶, صفحه ۱۳۵-۱۴۲
 4. هما عزیزی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی پارسا , محمود شور , رضا خراسانی , تأثیر وزن بنه و تغذیه خاک بر شاخصهای اگرومورفولوژیک گیاه دارویی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.) , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲, صفحه ۳۵-۴۷
 5. مهین نیکو , محمود شور , علی تهرانی فر , الهام سعیدی پویا , بررسی پاسخ های رشدی بخش هوایی و زیر زمینی گل لیزیانتوس تحت افزایش گاز گلخانه ای دی اکسیدکربن در کشت هیدروپونیک , علوم باغبانی , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲, صفحه ۶۳۴-۶۴۲
 6. مریم کمالی , محمود شور , سیدحسین نعمتی , امیر لکزیان , حمیدرضا خزاعی , ارزیابی اثر کم آبیاری بر روابط آبی، رشد رویشی و تغییرات فیزیوشیمیایی گل اطلسی (Petunia garandiflora) اراقام Supercascade، Tango Blue و Tango White , فرآیند و کارکرد گیاهی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰, صفحه ۱۵۲-۱۶۰
 7. رسول عباس زاده فاروجی , محمود شور , علی تهرانی فر , بهرام عابدی , نسیم صفری , بررسی اثرات اسید هیومیک و اسید فولویک بر روی برخی صفات مورفولوژیک گیاه زینتی شمعدانی (Plargonium spp.) , علوم باغبانی , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹
 8. هما عزیزی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی پارسا , رضا خراسانی , محمود شور , تاثیر کودهای گاوی، نیتروژن، فسفر و وزن بنه بر شاخص های عملکرد گل حسرت , علوم باغبانی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴, صفحه ۱۳۵-۱۴۴
 9. مهین نیکو , محمود شور , علی تهرانی فر , الهام سعیدی پویا , اثر غنی سازی دی اکسید کربن بر روی خصوصیات برگ و تغییرات میزان رنگیزه های دو رقم گل شاخه بریده لیزیانتوس در شرایط کشت هیدروپونیک , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴, صفحه ۱-۱۰
 10. امیر حسن حسینی , علی تهرانی فر , لیلا سمیعی , محمود شور , فرشید معماریانی , جمع آوری و ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برخی گونه های آلیوم (Allium L. ) بومی خراسان , علوم باغبانی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۷۰۱-۷۱۳
 11. هادی خاوری , مرتضی گلدانی , محمد خواجه حسینی صالح اباد , محمود شور , تعیین درجه حرارت‌های کاردینال و واکنش جوانه زنی بذور به درجه حرارتهای مختلف در پنج رقم بذر چمن (turf Grass) , علوم باغبانی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۶۴۳-۶۵۰
 12. سیده زینب عطاری قوچانی , محمود شور , محمود قربان زاده نقاب , علی تهرانی فر , سعید ملک زاده شفارودی , بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های زنبق (Iris spp) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR , علوم باغبانی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۳۷۶-۳۸۲
 13. شیده شمس , محمد موسوی بایگی , امین علیزاده , محمود شور , علی اکبر کامکار , مطالعه خصوصیات کمی و کیفی گیاه عدس رقم بیله سوار تحت تاثیر غلظت های مختلف دی اکسید کربن و روش های مختلف آبیاری , هواشناسی کشاورزی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۵۵-۶۷
 14. آزاده موسوی بزاز , علی تهرانی فر , محمد کافی , علی گزانچیان , محمود شور , تأثیر شوری بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه در توده‌های بومی گراس فسکویه بلند در ایران , علوم باغبانی , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۲۶۹-۲۷۶
 15. میثم منصوری , محمود شور , علی تهرانی فر , یحیی سلاح ورزی , اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید و تیامین بر خصوصیات کمی و کیفی گل ژربرا رقم پینک الگانس(Gerbera jamesonii L. cv. Pink Elegance) , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸, صفحه ۱۵-۲۳
 16. امیرحسن حسینی , علی تهرانی فر , لیلا سمیعی , محمود شور , فرشید معماریانی , بررسی اثر تیمارهای مختلف بر شکست خواب بذر Allium kuhsorkhense بومی خراسان , تحقیقات بذر , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱-۱۰
 17. رضا موسی زاده , محمود شور , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , علی مختاریان , بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام انگور بر اساس صفات مورفولوژیک , پژوهش های تولید گیاهی , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۱۷۹-۱۹۲
 18. مریم کمالی , محمود شور , علی تهرانی فر , مرتضی گلدانی , یحیی سلاح ورزی , ارزیابی اثر تنش شوری و افزایش دی‌اکسید‌کربن بر تجمع پرولین، کربوهیدرات و سایر صفات فیزیومورفولوژیک گل زلف عروس (Amaranthus tricolor L.) , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۲۳۱-۲۴۱
 19. ناهید زمردی خشتی , محمود شور , علی تهرانی فر , مرتضی گلدانی , تاثیر دی‌اکسید کربن برصفات مورفوفیزیولوژیکی دو گونه فیکوس زینتی ( Ficus benjamina و ( Ficus elasticaدر شرایط گلخانه , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۳۱-۳۹
 20. رضا موسی زاده , محمود شور , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , علی مختاریان , بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام انگور با استفاده از صفات کمی و کیفی میوه , تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۳۳۵-۳۴۷
 21. حسین عراقی , علی تهرانی فر , بهرام عابدی , محمود شور , تغییرات فصلی مقادیر نشت الکترولیتی،کربوهیدرات های محلول و رشد مجدد قلمه های چهار رقم انگور، (V.vinifera) تحت تنش یخ زدگی , علمی کشاورزی , دوره ( ۳۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۴۹-۶۱
 22. اکرم امیری , مینا تقی زاده , محمود شور , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , بررسی جنبه های باززایی درون شیشه ای بنفشه آفریقایی (Saintpaulia ionantha Wendl.) و ریشه زایی برون شیشه ای آن , فناوری تولیدات گیاهی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۱۲۱-۱۳۱
 23. غلامرضا چنارانی , محمود شور , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , غلامحسین داوری نژاد , اثر سطوح مختلف شدت نور و دی اکسیدکربن بر ریشه زایی قلمه های گیاه کروتون (Codiaeum variegatum , علوم باغبانی , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲, صفحه ۱۱۶-۱۲۴
 24. محمود شور , زهرا کریمیان , مرتضی گلدانی , اثرات دی‌اکسید‌کربن و رژیم‌‌های نوری بر صفات آناتومیکی و فیزیولوژیکی سه رقم گل بنفشه (Viola tricolor) در شرایط گلخانه‌ای , علوم باغبانی , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۲۲۷-۲۳۴
 25. رضا موسی زاده , محمود شور , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , علی مختاریان , بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره بذر برخی ارقام انگور , پژوهش های علوم گیاهی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۹-۱۳
 26. حسین عراقی , علی تهرانی فر , بهرام عابدی , غلامحسین داوری نژاد , محمود شور , بررسی نیاز سرمائی چهار رقم تجاری انگور , علوم باغبانی , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۵۲-۵۸
 27. رضا موسی زاده , محمود شور , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , علی مختاریان , شناسایی برخی ارقام انگور بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی میوه و بذر آنها , پژوهش های علوم گیاهی , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۱-۹
 28. محمود شور , زهرا کریمیان , مطالعه اثر غلظت های بالای دی اکسید کربن بر صفات آناتومیکی و مورفولوژیکی گل ابری (Ageratum houstonianum Mill.) , علمی کشاورزی , دوره ( ۳۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۶۹-۷۹
 29. محمد گلرنگ , محمود شور , علی تهرانی فر , سیدمحمد جوادموسوی , اثر نوع بستر و شبکه های کاشت روی صفات کیفی چمن رول (قطعه ای) , علوم باغبانی , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۳۸۵-۳۹۳
 30. رضا موسی زاده , محمود شور , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , علی مختاریان , بررسی تنوع صفات مورفولوژیکی و فنولوژیکی برخی ارقام انگور بومی استان خراسان رضوی , میوه های ریز , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۵۷-۷۲
 31. محمود شور , ملیحه بهزادی مقدم , مرتضی گلدانی , مطالعه ریشه زایی، برخی صفات کمی و آناتومیکی دو گونه حسن یوسف در غلظت های بالای دی اکسید کربن , علوم باغبانی , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۲۷۷-۲۸۵
 32. سمانه صیفی , سیدحسین نعمتی , محمود شور , بهرام عابدی , اثر تراکم و هرس بوته بر عملکرد و رشد بوته دو رقم فلفل دلم های گلخانه ای , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸, صفحه ۷۷-۸۲
 33. سمیه شیربانی , غلامحسین داوری نژاد , محمود شور , بررسی خصوصیات روزنه ای انجیر خوراکی تحت شرایط تنش خشکی , علوم باغبانی ایران , دوره ( ۴۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۱۲۵-۱۳۳
 34. رضا موسی زاده , محمود شور , علی مختاریان , مطالعه خصوصیات فنولوژیکی، مورفولوژیکی و شیمیایی برخی ارقام انگور در دو شرایط اقلیمی , میوه های ریز , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵, صفحه ۵۵-۶۵
 35. مرتضی علیرضائی نغندر , حسین آروئی , شمسعلی رضازاده , محمود شور , رحیم تقی زاده فرید , تغییرات وزن خشک و تعیین میزان کلشی سین طی مراحل مختلف نموی در دو گونه سورنجان بومی ایران kotschyi Boiss Colchicum و C. robustum Stefanov , تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵, صفحه ۴۱۱-۴۲۲
 36. مریم کمالی , محمود شور , یحیی سلاح ورزی , مرتضی گلدانی , علی تهرانی فر , تاثیر غنی سازی با دی اکسید کربن بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک گیاه آمارانتوس زینتی (Amaranthus tricolor L.) , علوم باغبانی , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴, صفحه ۱۷۸-۱۸۸
 37. مرتضی علیرضائی نغندر , حسین آروئی , شمسعلی رضازاده , محمود شور , تأثیر سطوح مختلف کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن بر عملکرد کورم و میزان کلشی سین در گیاه دارویی Colchicum kotschyi Bioss تحت شرایط رویشگاه , گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۹۱-۱۰۳
 38. مریم کمالی , محمود شور , مرتضی گلدانی , یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , تأثیر توأم آبیاری با آب شور و غلظت دی اکسید کربن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک.) گیاه گل تکمه ای (Gomphrena globosa , آب و خاک , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱, صفحه ۱۴۵۷-۱۴۶۷
 39. حسن بیات , مجید عزیزی ارانی , محمود شور , نوید وحدتی مشهدیان , تاثیر اتانول و اسانس گیاهان دارویی در افزایش عمر گلجایی گل های شاخه بریده میخک (Dianthus caryophyllus cv. Yellow Candy) , علوم باغبانی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰, صفحه ۳۸۴-۳۹۰
 40. مرتضی علیرضائی نغندر , حسین آروئی , شمسعلی رضازاده , محمود شور , حسن بیات , بررسی نقش برخی عناصر غذایی مهم بر تولید بنه و میزان کلشی سین در گیاه در شرایط بدون خاک Colchicum kotschyiBoiss , علوم باغبانی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰, صفحه ۴۲۵-۴۳۳
 41. عاطفه عامری سیاهوئی , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , محمود شور , تاثیر بستر های مختلف کشت بر رشد رویشی و عملکرد سه رقم توت فرنگی در سیستم کشت بدون خاک , میوه های ریز , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰, صفحه ۳۵-۵۰
 42. حسین عراقی , علی تهرانی فر , محمود شور , بهرام عابدی , یحیی سلاح ورزی , تاثیر تنش یخ زدگی بر مقادیر نشت الکترولیتی، پرولین و رابطه آن با رشد مجدد در برخی ارقام انگور , میوه های ریز , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰, صفحه ۷۹-۹۲
 43. محمود شور , فرزاد مندنی , اثرات افزایش غلظت دی اکسید کربن و شرایط کودی مختلف بر شاخص های فیزیولوژیکی گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) در شرایط گلخانه , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۱۳۵-۱۴۲
 44. مجتبی خرمی راد , محمود شور , یوسف حمیداوغلی , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , مصطفی صالحی فر , اثر تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی دو رقم تجاری آنتوریوم Anthurium andraeanumدر شرایط درون شیشه ای , علوم باغبانی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۱۳۷-۱۴۶
 45. سمانه صیفی , سیدحسین نعمتی , محمود شور , بهرام عابدی , بررسی اثر تراکم و هرس بوته بر خصوصیات کیفی میوه در دو رقم فلفل شیرین , علوم باغبانی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۱۹۴-۲۰۰
 46. مرتضی گلدانی , مهدی نصیری محلاتی , محمود شور , اثر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر شاخصهای رشد کنجدSesamum indicum L.)و تاج خروسAmaranthus retroflexus L.)(و قدرت رقابت آنها ( , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۳۶۲-۳۷۴
 47. محمود شور , سیدمجید زرگریان , سحر بستانی , بررسی تاثیر افزایش دی اکسید کربن بر صفات آناتومیکی و مورفولوژیکی گل جعفری( Tagets tenuifolia) در شرایط گلخانه , علوم باغبانی , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۱۲۸-۱۳۵
 48. حمیده پور , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , محمود شور , محمدرضا جوهرچی , بررسی آرایش و عمق کشت بذر بر خصوصیات جوانه زنی و استقرار گیاهچه به منظور اهلی-سازی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) , علوم باغبانی , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۱۳۶-۱۴۱
 49. محمود شور , علی تهرانی فر , اصغر خوشنودیزدی , اثر برخی عناصر غذایی کم مصرف بر صفات کمی گل مریم رقم دابل , علوم باغبانی , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۴۵-۵۲
 50. هانیه هادی زاده , علی تهرانی فر , محمود شور , سیدحسین نعمتی , مطالعه اثر پاکوتاه کنندگی پاکلوبوترازول بر روی گل مریم L. Polianthes tuberose و امکان تولید آن به شکل گلدانی , علوم باغبانی , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۷-۱۳
 51. محمود شور , یحیی سلاح ورزی , سحر بستانی , بررسی اثر غنی سازی دی اکسید کربن بر آناتومی برگ گیاهان جعفری، ابری و رعنا زیبا , به زراعی کشاورزی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۱, صفحه ۲۵-۳۵
 52. محمود شور , مرتضی گلدانی , فرزاد مندنی , اثر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر صفات مورفوفیزیولوژیکی گل جعفری، ابری و رعنا زیبا , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹, صفحه ۱۶۸-۱۷۵
 53. محمود شور , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , یحیی سلاح ورزی , علی مختاریان , محمد رحمتی , بررسی و تعیین مقاومت به سرما ویخ زدگی سه رقم تجاری انگور در شمال خراسان , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹, صفحه ۱۵۹-۱۶۹
 54. فاطمه نعمت الهی , محمود شور , تاثیرات استفاده از برخی مواد شیمیایی در محلولهای نگهداری بر وضعیت ماندگاری گلهای بریده , کشاورزی و منابع طبیعی گلستان-الکترونیکی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۱, صفحه ۶۹-۸۴
 55. محمود شور , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , یحیی سلاح ورزی , بهداد علیزاده , اثر انبارهای خنک واسید جیبرلیک بر برخی صفات کمی گل بریده مریم رقم دابل , فن آوری زیستی در کشاورزی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲, صفحه ۲۳۹-۲۴۶
 56. محمود شور , احمد خلیقی , رضا امید بیگی , روح انگیز نادری , اثر اسید جیبرلیک و 6- بنزیل آدنین بر روی صفات کمی گل مریم , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶, صفحه ۳۸-۴۴
 57. محمود شور , احمد خلیقی , مهدی نصیری محلاتی , روح انگیز نادری , اثرات اسیدجیبرلیک واتانول برتولید اتیلن ،بازشدن گلچه هاو قابلیت ماندگاری در گلهای بریده مریم , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۳, صفحه ۱۲۱-۱۲۸
 58. محمود شور , احمد خلیقی , رضا امید بیگی , روح انگیز نادری , اثرات6- بنزیل آدنین وتیوسولفات نقره برتولید اتیلن ،بازشدن گلچه هاو ماندگاری در گلهای بریده مریمPolianthes tuberosa L. (Tuberose) , علم و فناوری-دانشگاه محقق اردبیلی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۳, صفحه ۱-۸